Plussa.fi -palvelun käyttöehdot

Plussa.fi -sivuston käyttöehdoissa kerrotaan palvelun sisällöstä.

Plussa.fi-palvelun käyttöehdot

Yleistä

Plussa.fi -sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Kesko Oyj (jäljempänä Yhtiö) Y-tunnus 0109862-8 Käyntiosoite: Työpajankatu 12, 00580 Helsinki Postiosoite: Kesko Oyj, PL 1, 00016 Kesko

Sivuston tarkoitus ja sisältö

Plussa.fi -verkkosivuston tarkoituksena on toimia informaatiokanavana Yhtiön ja Käyttäjän välillä. Sivustosta löytyy ajankohtaista tietoa Plussa-eduista sekä siitä, miten Plussa-järjestelmä toimii. Joidenkin Plussa.fi-sivustoon sisältyvien yksittäisten sivujen tai palvelujen käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten käyttöehtojen hyväksymistä näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi. Mikäli erilliset käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden yleisten käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin sivuihin ja/tai palveluun lähtökohtaisesti niiden omia erillisiä käyttöehtoja, joita nämä yleiset käyttöehdot täydentävät.

Käyttöehdot

Plussa.fi -sivuston käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä tätä sivustoa käyttäjä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Yhtiö voi ajoittain tehdä muutoksia sivuston käyttöehtoihin, kehotamme tutustumaan näihin käyttöehtoihin säännöllisesti.

Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Plussa.fi-sivuston käytöstä.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Plussa.fi-sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Yhtiö pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei tätä nimenomaisesti toisin mainita tai mahdollisteta verkkopalvelun sisäisillä toiminnallisuuksilla. Plussa.fi:n internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Plussa.fi -sivuston sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Plussa.fi-sivustossa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko-konsernin yhtiöiden tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Yhtiön tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Plussa.fi-sivuston, sen osien tai sillä olevien palvelujen taikka linkkien käyttö ei muodosta käyttöoikeutta edellä mainittuihin immateriaalioikeuksiin tai muihin Yhtiön tai kolmannen tahon immateriaalioikeuksiin.

Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä.

Vastuuvapaus

Plussa.fi-sivuston sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Yhtiö ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen (esim. hinta- tai tuotetiedot) oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Yhtiö ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sivujen saatavuudesta. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

Yhtiö ei vastaa Plussa.fi-sivuston sivujen ja siellä olevien tietojen käytön tai palvelun keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Yksityisyyden suoja

Yhtiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tutustu myös Keskon verkkoselailurekisterin tietosuojaselosteeseen, jossa kerrotaan, miten käsittelemme verkkoselailustasi kerättyä tietoa.

Lisäksi voit tutustua K-ryhmän evästekäytäntöihin ja siihen, miten käsittelemme evästeiden kautta kerättyä dataa täältä.

Tietoturva

Yhtiö on järjestänyt Plussa.fi-sivuston tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Yhtiö ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Kesko Oyj pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen.